VTV2 Người cao tuổi – bệnh lý parkinsonBệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác….

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *