Tạo PDF file by photoshop | Create a PDF dùng photoshop

  • admin February 29, 2020[Photoshop] Tiện cho các bạn nhập một đống file, ảnh, thiết kế, …. vào trong 1 file *.pdf (Không chơi Ms Office, Acrobat, … nhá)

Bước 1: Lựa chọn ảnh, đề xuất cắt cúp để có cùng kích thước ảnh hoặc sao cũng được
Bước 2: Vào File / chọn Automate / sử dụng PDF Presentation
Bước 3: Browser để chọn file ảnh, thiết kế; Có thể dễ dàng sắp xếp lại thử tự trang

Có nhiều phần mềm với nhiều phương án để có một file thành phẩm PDF. Nhưng bài ở đây là xài Photoshop ạ.

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Thanks Bác.

    LOI NGUYEN February 29, 2020 7:11 pm Reply
  • Cho mình hỏi bạn chút, nếu mình muốn chèn thêm text và thì làm thế nào hả bạn???

    LOI NGUYEN February 29, 2020 7:11 pm Reply
  • làm như vậy có giảm dung lượng file được không bạn. Xl mình hỏi hơi ngố

    Hoang Huynh February 29, 2020 7:11 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *