Tác dụng bất ngờ của "thuốc quý" bột sắn dây

  • admin February 29, 2020Theo Đông y, củ sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông…

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *