SONG JOONG KI – CHIA THÌ VỚI TỪ WHEN- WHILE- AS1. While my brother (sleep) ………………………………….. last night, someone (steal) ………………………………….. his car.
2. Nobody (listen) ………………………………….. while the teacher (explain) ………………………………….. the lesson.
3. I (have) ………………………………….. dinner when I suddenly (hear) ………………………………….. a loud bang.
4. The boys (swim) ………………………………….. while the girls (sunbathe) …………………………………..
5. While Kevin (read) ………………………………….., Kate (watch) ………………………………….. a documentary on TV.
6. I………………………… (walk) home when I ………………………… (meet) Dan.
7. Tom ………………………… (burn) his hand when he …………………… (cook) the dinner.
8. The telephone …………………………… (ring) while I ………………………… (have) a bath.
9. I …………………………………… (CUT) up vegetables in the kitchen when I ………………………. (HEAR) the terrible news on the radio.
10. What a terrible accident!. Steve ………………………………….. (DRIVE) his car when a bird ……………………………….. (FLY) into his windscreen.
11. While my mother ………………………………. (COOK) dinner, we ……………………………….. (PLAY) in the garden.
12. We all …………………………………. (SLEEP) when some terrible noise ……………………………… (WAKE) us up.
13. Poor Cinderella ………………………………… (HAVE) to work hard while her step-sisters …………………………………. (HAVE) fun at the ball.
14. As she …………………………….. (CROSS) the street, she ………………………….. (SLIP) and ………………………………. (FALL).
15. Yesterday when I ………………………………… (WALK) in the park, I …………………………….. (LOSE) my watch.
16. I …………………………………….. (CAN) not hear the bell because the radio ……………………………….. (PLAY) really loudly.

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/giao-duc

 • tke còn cách vs while vs as thì sao thầy

  mạnh mạnh May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Mong thầy ra thêm nhiều video hay nữa ạ

  Bích Đậu Thị May 26, 2020 3:06 am Reply
 • S thầy k ra thêm video nữa ạ

  Xhf Nbu May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Thầy làm thêm video về câu đảo ngữ đi

  Thạo Nguyễn Văn May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Thầy dạy hiểu lắm ạ

  Thạo Nguyễn Văn May 26, 2020 3:06 am Reply
 • thêm nhiều video chữa bài hơn thầy ơi

  Hoang Daudinh May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Thầy cho e hỏi vậy thì listen hay look at .. thì là ngắn hay dài ạ?

  Linh Lâm May 26, 2020 3:06 am Reply
 • tuyệt vời thầy ơi…

  khang khanh May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Thầy chơi minecraft kìa

  Khánh Luân Trần May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Thầy ơi trường hợp 4 con chưa hiểu lắm với lại chỉ cần thuộc hành động ngắn và dài rồi làm giống cái bảng thôi hả thầy. Còn go hoặc went thì ngắn hay dài v thầy

  PHÚC THƯ ĐỖ May 26, 2020 3:06 am Reply
 • cho thêm bài tập phần này đi thầy. bài rất bổ ích ạ

  Phan Lan Anh May 26, 2020 3:06 am Reply
 • Cảm ơn bạn rất nhiều, bài giảng của bạn giá như tôi được nghe giảng cách đây nhiều năm. Từ xưa đến giờ thầy cô ko bao giờ chia ra hành động dài và ngắn, cứ chia theo thầy cô chứ ko tìm ra đc logic. Cảm ơn bạn 1 lần nữa!!!!

  Thuỷ Trần May 26, 2020 3:06 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *