Share bài viết trên instagram đến mọi người📍 B1 Chọn Cách lấy user cần để share bài

📍B2 : Trong ví dụ sẽ lấy danh sách user theo dõi Người đẹp họ Tăng , con dâu nhà jonathan Hạnh Nguyễn , có thể xuống dòng để lấy danh sách theo dõi mà bạn muốn !

📍B3 : Chọn nguồn Ảnh/Video cần share , Trong video mình lấy link bài post của quyphai.mmo với link cụ thể 

📍B4: Lọc User cần share bài post [ Tránh share cho tài khoản ảo , không có bio , không có avatar . không có bài viết … tùy ý mục đích của mọi người .

📍B5 : Phần cài đặt giúp bạn thiết lập khoảng cách  share bao nhiêu bài , thời gian nghĩ và thời gian lặp lại thao tác 

📍B6 : Chạy thôi , cấu hình đã xong , ta ấn vào direct để thực hiện nhiệm vụ nhé . Xem chi tiết qua trình tại phần Nhiệm Vụ 

 #shareinsta #zombieinsta #directinsta
Video

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *