Quán bar Buddha dư luận PHẨN NỘQuán bar Buddha dư luận PHẨN NỘ
Quán bar Buddha tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM sử dụng danh từ “Buddha” làm thương hiệu để đăng ký kinh doanh và bài trí các hình ảnh về hình tượng Phật, pháp khí Phật giáo không đúng chỗ, gây phản cảm và làm tổn thương đến lòng tôn kính đức Phật, các vị Bồ Tát của những người có niềm tin Phật giáo và cộng đồng.

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *