Phân biệt Zalo đang Offline hoặc Online

  • admin February 13, 2020Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách nhận biết người nào đang Online hoặc Offline để cho các bạn nắm và không bởi ngỡi khi gọi ai đó không nghe máy là không phải tại bên kia họ đã Offline nên bạn gọi họ không nghe được, chuông bên mình vẫn reo nhưng bên kia đầu dây không đổ chuông là ? do họ không truy cập mạng nữa

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • A ơi em ẩn onlai za lo roi giời muốn Onlai hiện lại trên za lo hi làm thê nào .em xin cam ơn anh

    lin nam February 13, 2020 4:37 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *