Phạm Tiến Hưng – Hướng dẫn cài đặt Photoshop CC 2017 cho Windows

 • Làm theo hướng dẫn của thầy và đã thành công..cảm ơn thầy

  non tay February 6, 2020 7:14 pm Reply
 • Có cách nào để cài tiếng việt không em ?

  ART Painting /Nguyễn Bằng February 6, 2020 7:14 pm Reply
 • Em đã cài đặt xong nhưng khi mở file hình ảnh thì ko mở được. Có dòng chữ ""Could not complete your request because of a problem parsing the JPEG data"". Vậy là sao ạ?

  Thi Hai Yen Dinh February 6, 2020 7:14 pm Reply
 • cảm ơn anh

  Nguyen An February 6, 2020 7:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *