Nhà Việt Nam – Câu Lạc Bộ đọc sáchXin giới thiệu với quý vị buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu Lạc Bộ Đọc Sách (Book Club) vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 5/4/2014 tại trụ sở Nhà Việt Nam.
Đây là một sinh hoạt mới của Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn nhằm phổ biến những tác phẩm của Tủ Sách Tiếng Quê Hương và những quyển sách quý qua hình thức Câu Lạc Bộ Đọc Sách, hay nói cách khác, như là một thư viện bỏ túi, mỗi tháng sinh hoạt một lần vào ngày cuối tuần Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật (sẽ được thông báo trong lần sinh hoạt trước).
Ngoài một câu lac bộ dành cho người lớn do quý vị văn thi sĩ Lê Thị Nhị, Uyên Thao, Hoàng Song Liêm, Đào Trường Phúc……phụ trách, còn có một câu lạc bộ dành cho các em nhỏ do anh Hoàng Vi Kha và nhóm VietToon phụ trách.
Những hoạt động trên đây là một nỗ lực nhằm duy trì nền văn hóa mà trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đã chủ trương và phát triển : Tự Do, Nhân Bản và Khai Phóng, đối chọi với loại văn hóa của cộng sản là độc tài, nô dịch và lai căng.
Bên cạnh số sách được mượn tại CLB, độc giả hội viên còn được đọc sách trên E-Book.
Kính mời quý vị theo dõi youtube và tham gia Câu Lạc Bộ Đọc Sách của Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Nhà Việt Nam bằng cách trở thành hội viên của Câu Lạc Bộ.

Liên lạc: Nhà Việt Nam
308 Hillwood Ave, L1
Falls Church, VA 22046
ĐT Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Thu Thủy: 703-622-2507

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *