Lưu danh bạ iphone đúng cách không phải ai cũng biết.

  • admin February 29, 2020LƯU DANH BẠ ĐÚNG CÁCH TRÊN IPHONE
KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT
Danh bạ được lưu đúng cách là danh bạ khi sao chép sang điện thoại bất kỳ từ điện thoại chạy IOS, chạy Androi, Danh bạ Outlook mail, Danh bạ Google đến Danh bạ trên điện thoại cục gạch Nokia 105 đều hiển thị, sử dụng tốt danh bạ đó.
1. Có 3 trường hợp khi lưu danh bạ sau: Lưu danh bạ từ số gọi đi, lưu danh bạ từ số gọi đến, lưu danh bạ từ số nhập vào.
2. Lưu danh bạ nhập 3 trường nhập sau:
– Trường Name hay Tên là trường bắt buộc: Ví dụ: Truong B8. Lưu ý viết không dấu,
– Trường Số điện thoại là trường bắt buộc: Nhập trong mục Mobile hay Di động. Hàm chỉ đó là số di động.
– Trường Ghi chú: Có thể ko nhập.
– Ngoài ra có Trường Email: nếu có.
Chúc các bạn thành công. thân mến!

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Lưu danh bạ iphone đúng cách không phải ai cũng biết.

    Bảo dưỡng - sửa chữa - đời sống February 29, 2020 10:52 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *