Lỗi đăng nhập Gmail trong Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail

  • admin February 26, 2020Gmail không còn xa lạ với người dùng Việt nam & Quốc tế. Và Video này hướng dẫn các bạn, cách xử lý sự cố hiện bảng Username & Password trong các chương trình Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail,….
——-
CHÚ Ý THÔNG TIN CÀI ĐẶT GMAIL CHO CLIENT:

Incoming Mail (IMAP) Server: imap.gmail.com
Requires SSL: Yes
Port: 993

Incoming Mail (POP) Server: pop.gmail.com
Requires SSL: Yes
Port: 995
Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes
Port for SSL:: 465 or 587
Use same settings as incoming mail server
Full Name or Display Name: [your name]
Account Name or User Name: your full email address
(including @gmail.com or @your_domain.com)
Email Address: your full email address (including @gmail.com or @your_domain.com)
Password: your Gmail password

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *