Lấy dữ liệu file này sang file khác trong Excel.

  • admin February 10, 2020Copy dữ liệu từ file này sang file khác trong excel theo cách này còn có tác dụng tự động cập nhật dữ liệu giữa 2 file: file cần lấy dữ liệu sẽ tự động cập nhât dữ liệu của file chứa dữ liệu.

Nguồn:https://amataurtube.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://amataurtube.com/cong-nghe

  • Ad oi cho m hỏi nếu trong bảng tính a và bảng tính b nếu stt các mã sp k giống nhau ta làm vậy có cho ra kq đúng k ah

    Hà Nguyễn February 10, 2020 7:27 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *