Lắp đặt bảng thuyết minh các điểm du lịch Nha Trang | VTC

  • admin February 15, 2020VTC | Nha Trang sẽ lắp đặt bảng giới thiệu về hai điểm du lịch là Chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi được viết bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung.

* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *