Hướng dẫn up ảnh động GIF lên facebook

  • admin February 24, 2020Để up được ảnh động GIF lên facebook, các bạn phải up nó lên một host nào trước đã, ở đây hãy dùng Tumblr để up nhé. Sau đó copy link và dán vào facebook là xong, giờ hãy xem thành quả.

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *