Hướng dẫn thoát khỏi Nhóm Zalo vì cứ bị tin nhắn trong group làm phiền

 • admin February 29, 2020Hướng dẫn thoát khỏi Nhóm Zalo vì cứ bị tin nhắn trong group làm phiền
► Hãy nhấn nút Đăng ký tại đây:
để thường xuyên nhận được video mới nhất của mình.
► Website:

Nguồn:https://amataurtube.com/

 • Có cách nào mà để xem lại cái nhóm mà người ta đã kick mik k anh

  Luom Nguyen February 29, 2020 6:55 am Reply
 • Có cách xin vào 1 nhóm nào đó ko

  Quyền Huỳnh February 29, 2020 6:55 am Reply
 • Còn hog có zo nhóm hả ta

  Khánh Duy February 29, 2020 6:55 am Reply
 • Mình cần chặn nhóm cơ lúc mình rời xong nó lại mời vào khó chịu bỏ sừ

  Steven Meme :D February 29, 2020 6:55 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *