Hướng dẫn sử dụng Google Keywords Planner để nghiên cứu từ khóa trong youtubeHướng dẫn sử dụng Google Keywords Planner để nghiên cứu từ khóa trong youtube
Hướng dẫn sử dụng Google Keywords Planner để nghiên cứu từ khóa trong youtube
Bước 1: Truy cập Google Keyword Planner tại địa chỉ

Các bạn đăng ký để ủng hộ kênh youtube của mình nhé,cảm ơn

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • giờ giao diện nó khác rồi vào mới từ đầu nó cứ bắt tạo chiến dịch gì đó, ad làm lại video đi

    Bợ Lút March 31, 2020 2:14 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *