Hướng dẫn phát video trực tiếp lên Facebook,Fanpage mới nhất 2018Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:
iOS:

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *