Hướng dẫn cài đặt phần mềm Visio 2013 Full – JacksonitLink bài viết FULL:

Microsoft Office Visio 2013 là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, có thể vẻ sơ đồ DFD, ERD một cách dẻ dàng. Microsoft cũng đang trong giai đoạn làm việc với Windows 9 và Office 2015 để có thể ra mắt vào năm 2015 hoặc sớm hơn..

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *