Hướng dẫn cách cạo gió

  • admin February 27, 2020– Ghé thăm để xem và tải về các pháp thoại hay của thầy Thích Trí Huệ về trị bệnh cứu người, giảng về nhân quả, giác ngộ để trở thành Thánh…
– Nam Mô A Di Đà Phật, rất hoan hỷ khi quý vị thỉnh pháp âm và chia sẻ lại. Đăng ký nhận bài giảng mới nhất tại sau đó click vào biểu tượng cái chuông :bell:

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Thank you !

    Tom Smithsss February 27, 2020 3:32 am Reply
  • A Di Đà Phật

    vo thanh tuan Dung February 27, 2020 3:32 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *