Hướng dẫn đăng video và ảnh cùng lúc lên Fanpage (Mac vs Win) – P1Dowloads Trình giả lập:
– Phiên bản cho Mac:
– Phiên bản cho Win:
Các bạn dùng Win xem thêm:

Đường dẫn coppy file vào Nox App Player
– Macbook: LibraryApplication supporNox App PlayeNox_ShareImage
(Để mở Library các bạn mở finder sau đó click vào Go và giữ Option thư mục Library sẽ xuất hiện các bạn click vào thư mục này)
– Win: C:UsersAdminNox_shareImage

———————————–
Website:
Fanpage:

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • K thây link

    Vzvd Gsvs March 30, 2020 8:19 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *