hdan sao chép danh bạ từ iphone vào sim.quy trình : + đồng bộ danh bạ lên icloud + xuất file danh bạ vcard + vao gmail nhập vcard + đồng bạ danh bạ và nhập danh bạ từ tkhoan gmail +sao chép vào …

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *