GÓI CƯỚC 4G VIETTEL | ĐĂNG KÝ GỌI NỘI MẠNG VIETTEL | CHI TIẾT ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI VIDEO#5GViettel #4GViettel #GỌINỘIMẠNG
ĐĂNG KÝ GỌI NỘI MẠNG VIETTEL
ĐƯỢC HOÀN PHÍ 15%
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:
Tên gói 976423297 gửi 9123
Ví dụ: Anh Chị muốn đăng ký gói cước F90
soạn: F90 cách 976423297 gửi 9123
Trong đó 976423297 là mã kích hoạt gói ĐỂ ĐƯỢC HOÀN PHÍ
***ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HOÀN PHÍ***
– Trong 60 ngày gần nhất Anh Chị CHƯA ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC ĐÓ
Gói V90
• Giá cước: 90.000 đ
• Lưu lượng: 60G/Tháng
• Nội mạng: Miễn phí gọi 20 phút/cuộc
• Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi
• Tin nhắn: Giá thường
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: V90 976423297 gửi 9123
Gói V120
• Giá cước: 120.000 đ
• Lưu lượng: 60G/Tháng
• Nội mạng: Miễn phí gọi 20 phút/cuộc
• Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi
• Tin nhắn: Giá thường
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: V120 976423297 gửi 9123
Gói XL50
• Giá cước: 50.000 đ
• Lưu Lượng: 5GB/Tháng
• Nội mạng: Giá thường
• Ngoại mạng: Giá thường
• Vượt cước: Dừng truy cập
• Cú pháp: XL50 976423297 gửi 9123
Gói XL90
• Giá cước: 90.000 đ
• Lưu Lượng: 9GB/Tháng
• Nội mạng: Giá thường
• Ngoại mạng: Giá thường
• Vượt cước: Dừng truy cập
• Loại sim: Sim nhận được KM
• Cú pháp: XL90 976423297 gửi 9123
Gói ECOD50
• Giá cước: 50.000 đ
• Lưu lượng: 3G/Tháng
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Cước gọi: Giá thường
• Tin nhắn: Giá thường
• Loại sim: Sim nhận được tin nhắn
• Cú pháp: ECOD50 976423297 gửi 9123
GÓI CƯỚC KHUYẾN MẠI GỌI DATA
Gói F90
• Giá cước: 90.000 đ
• Lưu lượng: 5G/Tháng
• Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi 10 phút
• Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút/tháng
• Tin nhắn: 250 tin free
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: F90 976423297 gửi 9123
Gói F120
• Giá cước:120.000 đ
• Lưu lượng: 7G/Tháng
• Nội mạng: Miễn phí 10 phút/CUỘC
• Ngoại mạng: Miễn phí 40P/tháng
• Tin nhắn: 200đ
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: F120 976423297 gửi 9123
Gói F120U
• Giá cước: 120.000 đ
• Lưu lượng: 7G/Tháng
• Nội mạng: Miễn phí gọi 10 phút/cuộc
• Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi
• Tin nhắn: Giá thường
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: F120U 976423297 gửi 9123
Gói 3F90
• Giá cước: 270.000 đ
• Lưu lượng: 15G/3Tháng
• Nội mạng: Miễn phí 10 phút/CUỘC
• Ngoại mạng: Miễn phí 15P/tháng
• Tin nhắn: 250 tin free
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: 3F90 976423297 gửi 9123
GÓI CƯỚC MIMAX
Gói Umax300
• Giá cước: 300.000 đ
• Lưu lượng: 30G/Tháng
• Vượt cước: Tốc độ cao
• Cước gọi: Giá thường
• Tin nhắn: Giá thường
• Loại sim: Sim Viettel
• Cú pháp: Umax300 976423297 gửi 9123
Gói Mimax200
• Giá cước: 200.000 đ
• Lưu lượng: 15G/Tháng
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Cước gọi: Giá thường
• Tin nhắn: Giá thường
• Loại sim: Sim Viettel
• Cú pháp: Mimax200 976423297 gửi 9123
Gói Mimax125
• Giá cước: 125.000 đ
• Lưu lượng: 8G/Tháng
• Tin nhắn: 200 đ
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Loại sim: Sim được ưu đãi
• Cú pháp: Mimax125 976423297 gửi 9123
Gói Mimax90
• Giá cước: 90.000 đ
• Lưu lượng: 5G/Tháng
• Vượt cước: Tốc độ thường
• Tin nhắn: 200đ
• Loại sim: Tất cả sim
• Cú pháp: Mimax90 976423297 gửi 9123
Gói Mimax70
• Giá cước: 70.000 đ
• Lưu lượng: 3G/Tháng
• Hết lưu lượng: Tốc độ thường
• Tin nhắn: 200đ
• Loại sim: Sim Viettel
• Cú pháp: Mimax70 976423297 gửi 9123
GÓI CƯỚC THEO NGÀY
Gói ST15K
• Giá cước: 15.000 đ
• Lưu lượng: 3GB/3 ngày
• Sim HS, SV: X2 = 6GB
• Nội mạng: Giá thường
• Ngoại mạng: Giá thường
• Vượt cước: Dừng truy cập
• Loại sim: Tất cả sim
• Cú pháp: ST15K 976423297 gửi 9123
Gói ST30K
• Giá cước: 30.000 đ
• Lưu lượng: 7GB/7 ngày
• Sim HS, SV: X2 = 14GB
• Nội mạng: Giá thường
• Ngoại mạng: Giá thường
• Vượt cước: Dừng truy cập
• Loại sim: Tất cả sim
• Cú pháp: ST30K 976423297 gửi 9123
GÓI DCOM 3G/4G
Gói D900
• Giá cước: 900.000 đ
• Chu kỳ sử dụng: 12 tháng kể từ thời điểm kích hoạt gói D900 của Viettel thành công.
• Lưu lượng: 7G/Tháng
• 7G Tốc độ cao
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D900 976423297 gửi 9123
Gói D500
• Giá cước: 500.000 đ
• Lưu lượng: 48GB/12 tháng (tương đương 4GB/tháng)
• 4G Tốc độ cao
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D500 976423297 gửi 9123
Gói D300
• Giá cước: 300.000 đ
• Lưu lượng: 24G/180 ngày (tương đương 4GB/tháng)
• Thời gian sử dụng: 180 ngày
• Loại gói cước: Gói cước Dcom chu kỳ 6 tháng
• Cước vượt cước: Miễn phí
• Loại sim: Sim Dcom
• Cú pháp: D300 976423297 gửi 9123
Gói D200
• Giá cước: 200.000 đ
• Lưu lượng: 20G/Tháng
• 20G Tốc độ cao
• Loại gói cước: Gói cước Dcom theo lưu lượng
• Cước vượt gói: 9.76đ/50Kb
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D200 976423297 gửi 9123
Gói D120
• Giá cước: 120.000 đ
• Lưu lượng: 12G/Tháng
• 12G Tốc độ cao
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D120 976423297 gửi 9123
Gói D90
• Giá cước: 90.000 đ/ tháng
• Lưu lượng: 10GB/Tháng
• 10GB Tốc độ cao
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D90 976423297 gửi 9123
Gói D70
• Giá cước: 70.000đ/tháng
• Lưu lượng: 7GB/Tháng
• 7GB Tốc độ cao
• Loại sim: Dcom
• Cú pháp: D70 976423297 gửi 9123
Gói D50
• Giá cước: 50.000đ/tháng
• Lưu lượng: 3,5GB/Tháng
• 3,5GB Tốc độ cao
• Cú pháp: D50 976423297 gửi 9123

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *