Gà quý tộc Anh gần 20 triệu mỗi cặpHÀ NỘI: Gà kỳ lân được một trang trại ở huyện Thanh Trì nhập từ Anh, nhân giống thành công và bán ra thị trường Tết với giá 15-20 triệu đồng/cặp. #gaquytoc #gadongtao #gahoanggia

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *