đăng xuất facebook từ xa trên máy tính (Đừng để bị mất tài khoản facebook)

  • admin February 26, 2020đăng xuất facebook từ xa trên máy tính (Đừng để bị mất tài khoản facebook).
Bạn lỡ đăng nhập facebook từ một thiết bị khác mà chưa thoát, đừng lo lằng và cũng không cần đổi mật khẩu nhé.
Hãy xem video của mình để biết cách khắc phục nhé.

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • dăng xuât có chữ sao cần phải làm mấy cá mấy cái mật khẩu nhu thế hả bạn

    Hải An February 26, 2020 4:22 pm Reply
  • nếu đăng xuất đc facebook thì messager có tự đăng xuất luôn không ??

    Tuyen Hoang Vu February 26, 2020 4:22 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *