Copy the image of a bonsai tree – sao chép hình ảnh 1 cây bonsai

  • admin February 29, 2020I will show you an easy way to copy the image of a bonsai, so that we can study then make a good bonsai.
Chia sẻ cách chép lại hình ảnh 1 cây cảnh để học hỏi, nghiên cứu để có thể làm ra 1 cây bonsai đẹp.

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Nhiều lí tưởng hay

    So Ut February 29, 2020 2:18 pm Reply
  • Trình Giảo Kim thời nhà Đường được sư phụ truyền thụ võ công "3 búa" mà về sau thành khai quốc công thần. Bài Học Lớn của anh "Bonsai và Làm Vườn" cũng vậy. Loay hoay học hành bao năm có khi không "ngộ" ra được vấn đề như bài học này của anh "Bonsai và Làm Vườn". Bài Học lớn là bài học vượt tầm "ngôn từ" là đây!

    Nguyen Phong Vinh February 29, 2020 2:18 pm Reply
  • thế đem ra máy in, máy phô tô,… chụp lại cho nhanh

    Việt Hoàng February 29, 2020 2:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *