Công thức hình học lớp 4 và lớp 51/ HÌNH VUÔNG:

Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)

Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)

Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

2/ HÌNH CHỮ NHẬT:

Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)

Chiều dài: a = P/2 – b (a: chiều dài)

Chiều rộng: b = P/2 – a (b: chiều rộng)

Diện tích: S = a x b (S: diện tích)

Chiều dài: a = S : b

Chiều rộng: b = S : a

3/ HÌNH BÌNH HÀNH:

Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
(b: cạnh bên)

Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)

Độ dài đáy: a = S : h

Chiều cao: h = S : a

4/ HÌNH THOI:

Chu vi: P = a x 4( a: độ dài cạnh)

Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)

Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2
(n: đường chéo thứ hai)

5/ HÌNH TAM GIÁC:

Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)

Diện tích: S = a x h : 2 (a: cạnh đáy)

Chiều cao: h = S x 2 : a (h: chiều cao)

Cạnh đáy: a = S x 2 : h

6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

Diện tích S = (a x h) : 2 ( a: Chiều dài đáy tam giác vuông; h: Chiều cao)

Chiều cao h= ( S x 2) : a

Chiều dài đáy a = (S x 2) : h

7/ HÌNH THANG:

Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a ; b: cạnh đáy)

Chiều cao: h = S x 2 : a (h: chiều cao)

Cạnh đáy: a = S x 2 : h

8/ HÌNH THANG VUÔNG:

Diện tích: S = (a + b) x h : 2

9/ HÌNH TRÒN:

Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14

Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14

– Tìm diện tích thành giếng:

+ Tìm diện tích miệng giếng(hình tròn nhỏ): S = r x r x 3,14

+ Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng

+ Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14

+ Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

Diện tích xung quanh: S xq = P đáy x h

Chu vi đáy: P đáy = S xq : h

Chiều cao: h = S xq : P đáy

– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:

P đáy = (a + b) x 2

* Chiều dài : a , chiều rộng : b

Chu vi mặt đáy = (a + b) x 2

Chiều rộng b = nửa chu vi – a

Chiều dài a = nửa chu vi – b

– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:

Pđáy = a x 4

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy

S đáy = a x b

Thể tích: V = a x b x c

– Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)

h = v : Sđáy

– Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)

S đáy = v : h

– Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)

h = v : S đáyhồ

– Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)

+ Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.

+ Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ

Diện tích quét vôi:

Bước 1: Chu vi đáy căn phòng.

Bước 2: Diện tích bốn bức tường (S xq)

Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)

Bước 4: Diện tích bốn bức tường (S xq) và trần nhà

Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)

Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.

11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG:

Hình lập phương là một hình khối ba chiều có chiều rộng, chiều cao và chiều dài bằng nhau. Một hình lập phương có sáu mặt vuông, tất cả các mặt này đều có các cạnh bằng và vuông góc với nhau.
Cách tính thể tích của hình lập phương rất đơn giản – thông thường, bạn chỉ cần phải tính chiều dài × chiều rộng × chiều cao của hình lập phương. Vì các cạnh của hình lập phương đều có độ dài bằng nhau.

Thể tích: V = a x a x a

Diện tích một mặt = a x a

Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4

Cạnh: (a x a) = Sxq : 4

Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6

Cạnh: (a x a) = Stp : 6

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/giao-duc

 • 1/ HÌNH VUÔNG:
  Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
  Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
  Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

  2/ HÌNH CHỮ NHẬT:

  Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)

  Chiều dài: a = P : 2 – b. (a: chiều dài)

  Chiều rộng: b = P : 2 – a (b: chiều rộng)

  Diện tích: S = a x b (S: diện tích)

  Chiều dài: a = S : b

  Chiều rộng: b = S : a

  3/ HÌNH BÌNH HÀNH:

  Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
  (b: cạnh bên)

  Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)

  Độ dài đáy: a = S : h

  Chiều cao: h = S : a

  4/ HÌNH THOI:

  Chu vi: P = a x 4 ( a: độ dài cạnh)

  Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)

  Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2
  (n: đường chéo thứ hai)

  5/ HÌNH TAM GIÁC:

  Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)

  Diện tích: S = a x h : 2 (a: cạnh đáy)

  Chiều cao: h = S x 2 : a (h: chiều cao)

  Cạnh đáy: a = S x 2 : h

  6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

  Diện tích S = (a x h) : 2 ( a: Chiều dài đáy tam giác vuông; h: Chiều cao)

  Chiều cao h= ( S x 2) : a

  Chiều dài đáy a = (S x 2) : h

  7/ HÌNH THANG:

  Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a ; b: cạnh đáy)

  Chiều cao: h = S x 2 : a (h: chiều cao)

  Cạnh đáy: a = S x 2 : h

  8/ HÌNH THANG VUÔNG:

  Diện tích: S = (a + b) x h : 2

  9/ HÌNH TRÒN:

  Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14

  Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

  Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

  Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14

  – Tìm diện tích thành giếng:

  + Tìm diện tích miệng giếng(hình tròn nhỏ): S = r x r x 3,14

  + Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng

  + Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14

  + Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

  10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

  Diện tích xung quanh: S xq = P đáy x h

  Chu vi đáy: P đáy = S xq : h

  Chiều cao: h = S xq : P đáy

  – Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:

  P đáy = (a + b) x 2

  * Chiều dài : a , chiều rộng : b

  Chu vi mặt đáy = (a + b) x 2

  Chiều rộng b = nửa chu vi – a

  Chiều dài a = nửa chu vi – b

  – Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:

  Pđáy = a x 4

  Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy

  S đáy = a x b

  Thể tích: V = a x b x c

  – Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)

  h = v : Sđáy

  – Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)

  S đáy = v : h

  – Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)

  h = v : S đáyhồ

  – Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)

  + Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.

  + Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ

  Diện tích quét vôi:

  Bước 1: Chu vi đáy căn phòng.

  Bước 2: Diện tích bốn bức tường (S xq)

  Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)

  Bước 4: Diện tích bốn bức tường (S xq) và trần nhà

  Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)

  Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.

  11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG:

  Hình lập phương là một hình khối ba chiều có chiều rộng, chiều cao và chiều dài bằng nhau. Một hình lập phương có sáu mặt vuông, tất cả các mặt này đều có các cạnh bằng và vuông góc với nhau.
  Cách tính thể tích của hình lập phương rất đơn giản – thông thường, bạn chỉ cần phải tính chiều dài × chiều rộng × chiều cao của hình lập phương. Vì các cạnh của hình lập phương đều có độ dài bằng nhau.

  Thể tích: V = a x a x a

  Diện tích một mặt = a x a

  Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4

  Cạnh: (a x a) = Sxq : 4

  Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6

  Cạnh: (a x a) = Stp : 6

  Soạn Bài Cho Con May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi tìm chiều cao của hình lập phương khi biết điện tích toàn phần cô

  Toản Nguyễn May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • cô cô cô cô cô cô cô ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi cô à à à à à à à a à à à

  Nam Nguyễn Bá May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi hình thang là gì vậy ạ cái hình này em chưa học bao giờ ? 🤥🤥🤥🤥🤥🤥

  Nam Nguyễn Bá May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • E thưa cô công thức tính diện tích đường kính thì phải làm sao ạ

  Hong Nguyen May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô oi co cong thủc suy ra hình lập phương ko

  Anh Bien May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi em xắp thi rui cô ra thêm nhiều bài hơn đi ạ

  thanhthao uyenvu May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô làm đúng không vậy

  Thành trúctthg gggĐô May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • chào cô ở đây có công thức ẩn ko ạ

  Khang Phạm May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi mún tính chu vi tam giác sao ạ

  camera May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Chu vi hình thang làm như thế nào

  THAM LE May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi tính chiều cao hình tam giác làm sao ạ 😣

  Kim Loan May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • 2+3=5

  hoàng yến chi bi May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi hình hộp có chiều rộng, chiều cao rồi vậy làm sao tìm chiều dài ạ?

  My Trần May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơii

  Huỳnh Thư May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi 247,5kg đổi ra tạ làm sao.

  Duyên Đỗ May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô oi 247.5 kg =…….. ta doi ra bao nhieu

  Hoanh Thi May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô oi môt hinh thang co đay lon la 42cm đay be bang 5/6 đay lon . Chieu cao bang trung binh cong hai đay .Tinh dien tich hinh thang?

  Hoanh Thi May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Cô ơi tính chiều rộng hình hộp chữ nhật bt chiều dài ,chiều cao và chu vi đáy thì làm thế nào vậy cô

  Quốc Long Dương May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • cô ơi cô có thể ghi S hình thang vuông ngắn gọn được ko cô

  hồng lê May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay quá cô ơi

  Quốc Long Dương May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay đấy

  Sami chan May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • cô ơi làm sao để tìm đáy lớn và đáy bé khi chỉ có S và H ạ

  Miso TV May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay

  Công Bình Lê May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • UwU hay ghê

  Uyên Phương May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • lướt nhanh xíu cảm ơn cô nhiều

  Ân Trần May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Không có chiều dài của hình hộp chữ nhật

  Huê Phạm May 29, 2020 8:43 pm Reply
 • Doc cham qua

  Hai Nguyen May 29, 2020 8:43 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *