CHEP DANH BẠ TỪ IPHONE VÀO SIM NHANH NHẤT.HDAN CHEP DANH BA IPHONE VAO SIM :

B1 CAI DAT 3UTOOLS VAO MAY TINH. GAN IPHONE VAO MAY TINH VA BAKUP VCARD
B2 KET NOI DIEN THOAI ANDROI VAO MAY TINH VA COPY FILE VCARD VAO.
B3 NHAP DANH BA ANDROI TU SD .OK

C2: DTHOAI ADROI NHAP DANH BA QA BLUTOOTH . HAI DIEN THOAI BAT BLUETOOTH
VA GHEP DOI LA OK.
OK THANKS . LH 0968.69.70.56

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Sao mình vào phần danh bạn nó ko hiển thị số nào nhỉ

    MINH TAN March 30, 2020 8:47 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *