Cạo gió điều trị đau cổ vai gáy cấp do lạnh



Cạo gió điều trị đau cổ vai gáy cấp do lạnh: kinh nghiệm của mình thì sau khi cạo gió bệnh sẽ đỡ khoảng 70%-80%, mình thường sẽ cạo theo hai đường chính từ cổ xuống vai và dọc hai bên cột sống tới vùng d7 thì dừng lại và 2 đường phụ là dọc theo các khoang liên sườn, mạch đốc và cũng dừng tại đốc mạch ở d7, các huyệt cạo gió mình dùng là lạc chẩm và ngoại quan, sau khi cạo gió xong mình dán thêm bộ thăng trong diện chẩn để trừ hàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Cạo gió điều trị đau cổ vai gáy cấp do lạnh: kinh nghiệm của mình thì sau khi cạo gió bệnh sẽ đỡ khoảng 70%-80%, mình thường sẽ cạo theo hai đường chính từ cổ xuống vai và dọc hai bên cột sống tới vùng d7 thì dừng lại và 2 đường phụ là dọc theo các khoang liên sườn, mạch đốc và cũng dừng tại đốc mạch ở d7, các huyệt cạo gió mình dùng là lạc chẩm và ngoại quan, sau khi cạo gió xong mình dán thêm bộ thăng trong diện chẩn để trừ hàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Cạo gió điều trị đau cổ vai gáy cấp do lạnh: kinh nghiệm của mình thì sau khi cạo gió bệnh sẽ đỡ khoảng 70%-80%, mình thường sẽ cạo theo hai đường chính từ cổ xuống vai và dọc hai bên cột sống tới vùng d7 thì dừng lại và 2 đường phụ là dọc theo các khoang liên sườn, mạch đốc và cũng dừng tại đốc mạch ở d7, các huyệt cạo gió mình dùng là lạc chẩm và ngoại quan, sau khi cạo gió xong mình dán thêm bộ thăng trong diện chẩn để trừ hàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Địa chỉ ở đâu ạ

    duan le March 31, 2020 2:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *