Cách tạo tài khoản microsoftLink trang tạo tài khoản:

Email trong clip: huyn94875
Mật khẩu của email: khongbiet333
Mật khẩu của tài khoản xbox…: khongbiet333

Tải khoản này có thể dùng làm tài khoản xbox để chơi minecraft cùng bạn bè

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *