Cách tạo ghi chú trong excel

  • admin February 26, 2020Cách tạo ghi chú trong excel
Tạo ghi chú giúp bạn không bị nhầm lẫn các ô với nhau.
Xem bài gốc tại:
Kenhit.vn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *