Cách khai báo y tế toàn dân từ ngày 10/03/2020Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 10/03/2020, sẽ bắt đầu khai báo y tế toàn dân. Hiện các cổng thông tin quản…

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *