Cách dùng hàm Replace trong Excel

  • admin February 14, 2020Cách dùng hàm Replace trong Excel dùng để thay thế một phần chủa chuỗi văn bản trong Excel
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Tham gia Facebook group chúng tôi:

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Sửa 2 chổ mà 2 kí tự khác nhau thì ta thao tác sao ạ.

    Minh Nhựt February 14, 2020 11:35 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *