Cách chuyển đổi File PDF sang Word Chuẩn nhất 100% Thành Công

  • admin February 27, 2020Hướng dẫn Cách chuyển đổi File PDF sang Word Chuẩn nhất 100% Thành Công. Cách chuyển không cần phần mềm.
Click để theo dõi video tiếp theo tại đây
A. Chuyển đổi File PDF sang File Word.
I. Cách chuyển đổi trực tuyến(Online)
1.1 Cách 1: Chuyển đổi trực tuyến qua trang website:
1.2 Cách 2: Chuyển đổi trực tuyến qua website:
1.3 Cách 3: Chuyển đổi trực tuyến qua website
II. Cách chuyển đổi bằng phần mềm(Offline)
2.1 Cách 1: phần mềm Free PDF to Word Converter:
tải phần mềm tại
2.2 Cách 2: Dùng phần mềm PDF Shaper:
Tải phần mềm tại địa chỉ:

2.3 Cách 3: Phần mềm ABBYY FineReader: 

Tải phần mềm tại địa chỉ:

#pdftoword,#chuyenfilepdfsangword,#convertpdftowrd

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • công thức toán chuyển sang bị lỗi hết -_-

    Ahihi Bé Linh February 27, 2020 12:01 am Reply
  • ad ơi mình chuyển sang chỉ là ảnh có cách nào khắc phục ko vậy

    minh Nguyen Van February 27, 2020 12:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *