Cách Chống Copy Trong File Word 2010

  • admin February 26, 2020Thủ thuật tin học văn phòng trong word 2010

Giờ đây, vấn đề bảo mật dữ liệu quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu, và các tập tin văn bản Word cũng không phải là ngoại lệ. Một số người lựa chọn cách bảo vệ an toàn cho file Word của mình bằng cách chuyển qua file PDF. Tuy nhiên bạn vẫn có thể đảm bảo an toàn cho file Word của mình bằng các tính năng bảo vệ nâng cao có sẵn trong Word.

Xem thêm:

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *